نمایش 61–72 از 87 نتیجه

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Flair ظرفیت 128 گیگابایت

  • رابط:USB 3.0، USB 2.0
  • ظرفیت:128 گیگابایت
  • مقاومت در برابر آب:خیر
  • مقاومت در برابر ضربه:خیر
  • مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر
  • ضد خش:خیر
  • گارانتی سازگار

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Flair ظرفیت 16 گیگابایت

110,000 تومان
  • رابط:USB 3.0، USB 2.0
  • ظرفیت:16 گیگابایت
  • مقاومت در برابر آب:خیر
  • مقاومت در برابر ضربه:خیر
  • مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر
  • ضد خش:خیر
  • گارانتی سازگار

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Flair ظرفیت 64 گیگابایت

  • رابط:USB 3.0، USB 2.0
  • ظرفیت:64 گیگابایت
  • مقاومت در برابر آب:خیر
  • مقاومت در برابر ضربه:خیر
  • مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر
  • ضد خش:خیر
  • گارانتی سازگار

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Flair ظرفیت 32 گیگابایت

140,000 تومان
  • رابط:USB 3.0، USB 2.0
  • ظرفیت:32 گیگابایت
  • مقاومت در برابر آب:خیر
  • مقاومت در برابر ضربه:خیر
  • مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر
  • ضد خش:خیر
  • گارانتی سازگار

فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Blade ظرفیت 64 گیگابایت

  • رابط:USB 2.0
  • ظرفیت:64 گیگابایت
  • مقاومت در برابر آب:خیر
  • مقاومت در برابر ضربه:خیر
  • مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر
  • ضد خش:خیر
  • گارانتی سازگار

فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Blade ظرفیت 128 گیگابایت

  • رابط:USB 2.0، USB 1.1
  • ظرفیت:128 گیگابایت
  • مقاومت در برابر آب:خیر
  • مقاومت در برابر ضربه:خیر
  • مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر
  • ضد خش:خیر
  • گارانتی سازگار

فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Blade ظرفیت 32 گیگابایت

120,000 تومان
  • رابط:USB 2.0
  • ظرفیت:16 گیگابایت
  • مقاومت در برابر آب:خیر
  • مقاومت در برابر ضربه:خیر
  • مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر
  • ضد خش:خیر
  • گارانتی سازگار

فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Blade ظرفیت 16 گیگابایت

82,000 تومان
  • رابط:USB 2.0
  • ظرفیت:16 گیگابایت
  • مقاومت در برابر آب:خیر
  • مقاومت در برابر ضربه:خیر
  • مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر
  • ضد خش:خیر
  • گارانتی سازگار

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Trek ظرفیت 64 گیگابایت

310,000 تومان
  • رابط:USB 3.0
  • ظرفیت:64 گیگابایت
  • مقاومت در برابر آب:بله
  • مقاومت در برابر ضربه:بله
  • مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله
  • ضد خش:بله
  • گارانتی سازگار

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Trek ظرفیت 128 گیگابایت

510,000 تومان
  • رابط:USB 3.0
  • ظرفیت:128 گیگابایت
  • مقاومت در برابر آب:بله
  • مقاومت در برابر ضربه:بله
  • مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله
  • ضد خش:بله
  • گارانتی سازگار

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Fit ظرفیت 64 گیگابایت

  • رابط:USB 3.1
  • ظرفیت:32 گیگابایت
  • مقاومت در برابر آب:خیر
  • مقاومت در برابر ضربه:خیر
  • مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر
  • ضد خش:خیر
  • گارانتی سازگار

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Fit ظرفیت 32 گیگابایت

138,000 تومان
  • رابط:USB 3.1
  • ظرفیت:32 گیگابایت
  • مقاومت در برابر آب:خیر
  • مقاومت در برابر ضربه:خیر
  • مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر
  • ضد خش:خیر
  • گارانتی سازگار